ทัวร์โรงงาน

Sanxia ครอบคลุมพื้นที่ 200,000 ตารางเมตร โดยมีศูนย์ทดสอบทดลองของตัวเอง 2,000 ตารางเมตร สายการบรรจุอัตโนมัติ 10 สาย และความจุขนาดใหญ่ พื้นที่จัดเก็บของตัวเองประมาณ 80000 ตารางเมตร

factory08

factory11

factory14

factory09

factory12

factory15

factory10

factory13

factory01

factory04

factory05

factory03

factory06

factory07